Mobirise Website Creator

      Korekcja wad postawy

Wady postawy w dzisiejszych czasach są problemem społecznym, a ich przyczyny nie są jednoznaczne. Wynikają m.in. ze stylu życia (spadek aktywności fizycznej), nieracjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, jak również pogłębiania złych nawyków dnia codziennego (zła postawa dziecka przy odrabianiu lekcji, nieodpowiednie noszenie tornistra, niedostosowanie ławek szkolnych do potrzeb) .Wady postawy dzielimy na wrodzone i nabyte. Te ostatnie spotykamy coraz częściej. 

Są następstwem różnych chorób: krzywicy, choroby Scheuermanna, jak również zależne od czynników środowiskowych, morfologicznych, fizjologicznych oraz od stanu psychicznego.

Wszelkie niedopatrzenia i zaniedbania doprowadzają do pogłębiania się wad, do rozwoju gorszej postawy i utrwalenia zmian w budowie ciała. Najczęściej spotykane wady: skoliozy, plecy wklęsłe, plecy okrągłe, płaskie, koślawość i szpotawość kolan, płaskostopie.

Nasza korekcja wady postawy przebiega mniej więcej wg schematu:


  • Uświadomienie o obecności wady,
  • Ćwiczenia korekcyjne,
  • Zapewnienie odpowiednich warunków w domu/ pracy,
  • Nauka pozycji skorygowanej,
  • Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
  • Profilaktyka.